emons-spedition-lkw-fuhrpark-panorama.jpg

Privacy PolicyEmons Spedition & Logistik

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama

1. Bir bakışta verilerin korunması

Genel Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Verilerin korunması konusunda ayrıntılı bilgiyi bu metnin altında bulunan kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamada bulabilirsiniz.

 

İşbu web sitesi üzerinde verilerin toplanması

İşbu web sitesi üzerinden verilerin toplanmasından kim sorumlu?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Kendisinin iletişim bilgilerini bu web sitesinin künye sayfasından edinebilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verileriniz bir taraftan sizin bize verdiğiniz bilgilerle toplanır. Bu toplama işleminde, iletişim formuna girdiğiniz veriler söz konusu olabilir. IT sistemlerimiz aracılığıyla web sitemizi ziyaret ettiğinizde diğer veriler otomatik olarak veya sizin onayınızla toplanır. Bu öncelikle teknik verilerdir (örn. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa saat kaçta eriştiğiniz). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak kaydedilir.

Verilerinizi ne amaçla kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin doğru bir şekilde sağlandığından emin olmak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme konusundaki onayınızı verdiyseniz, bu izni gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Bunun haricinde yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Veri koruma hakkında başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman künyemizde belirtilen adresten bize ulaşabilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle analiz programları olarak adlandırılan programlarla gerçekleştirilir. Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgiyi, aşağıda bulunan kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamadan edinebilirsiniz.

 

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (barındırıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde kaydedilen kişisel veriler, barındırıcının sunucularında saklanır.

Bu, öncelikle IP adreslerini, iletişim taleplerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim bilgilerini, adları, web sitesi erişimlerini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir.

Barındırıcı, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Temel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 1 Harf b) ve profesyonel bir sağlayıcı tarafından çevrimiçi teklifimizin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için (Madde 6 Paragraf 1 Mektup f Temel Veri Koruma Yönetmeliği) görevlendirilir.

Barındırıcımız, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

Aşağıdaki barındırıcıları kullanmaktayız:

Barındırıcının adı ve tam adresi]

 

Sipariş işleme için bir sözleşmenin imzalanması

Veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlemeyi sağlamak için, barındırıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

 

3. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgiler

Verilerin Korunması

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamaya uygun olarak ele alırız. Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak teşhis edilebileceğiniz verilerdir. Bu kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklama, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verileri üçüncü taraf erişiminden tamamen korumak mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında bilgi

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

Emons Spedition GmbH & Co. KG Waltherstr. 49 - 51 51069 Köln Almanya

Telefon: +49 221 98351-0 E-posta: zentrale@emons.de

Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte, kişisel verilerin (ör. isimler, e-posta adresleri veya benzeri) işlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silinmesi için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz yoksa (örneğin vergi açısından süreler veya ticari saklama süreleri) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme, bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşir.

Yasalarca şart koşulan veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi tayin ettik.

Manuel Bohé Concepture GmbH Erlenstr. 13 77815 Bühl/Baden Almanya

Telefon: +49 (0) 7223/808479-0 E-posta: datenschutzbeauftragter@emons.de

ABD'ye veri aktarımı hakkında not

Web sitemiz, ABD merkezli şirketlerin araçlarını içermektedir. Bu araçlar aktif olduğunda, kişisel verileriniz ilgili şirketlerin ABD sunucularına aktarılabilir. ABD'nin AB veri koruma yasası anlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatamadan kişisel verileri güvenlik yetkililerine ifşa etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (ör. Gizli servisler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlediği, değerlendirdiği ve kalıcı olarak depoladığı göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme konusundaki vermiş olduğunuz onayın iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca vereceğiniz açık onayla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. İptal işleminden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Özel durumlarda ve doğrudan reklamlarda veri toplamaya itiraz etme hakkı (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 21. maddesi)

ŞAYET VERİ İŞLEME İŞLEMİ AVRUPA BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL TÜZÜĞÜNÜN 6. MADDESİ 1. FIKRASI E VEYA F BENDİ ESAS ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYORSA, ÖZEL DURUMUNUZ DOLAYISIYLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ ALEYHİNE İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİP OLURSUNUZ; BU HUSUS, BU HÜKÜMLERE DAYALI OLAN PROFİLLEME İŞLEMİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. BİR İŞLEME İŞLEMİNİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK HAKKINDA BİLGİYİ, İŞBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMADAN EDİNEBİLİRSİNİZ. İTİRAZDA BULUNMANIZ DURUMUNDA, MENFAATLERİNİZE, HAKLARINIZA VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZE AĞIR BASAN VE İŞLEMEMİZ İÇİN KORUNMAYA DEĞER ZORUNLU NEDENLERİ ISPATLAMAMIZ VEYA İŞLEMEMİZ HUKUKİ HAKLARIN İDDİA EDİLMESİNE, UYGULANMASINA VEYA SAVUNULMASINA YARIYORSA (AVRUPA BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL TÜZÜĞÜNÜN 21. MADDESİ 1. FIKRASI), İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEME ALMAYIZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM VERMEK İÇİN İŞLENMESİ DURUMUNDA, HER ZAMAN İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜRDEN REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİ HAKKINDA İTİRAZDA BULUMA HAKKINA SAHİPSİNİZ; AYNI HUSUS İŞBU DOĞRUDAN REKLAMLA BAĞLANTILI OLMASI HÂLİNDE PROFİLLEME İŞLEMİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZDA BULUNMANIZ DURUMUNDA, KİŞİSEL VERİLERİNİZ BUNDAN SONRA DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAZLAR (AVRUPA BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL TÜZÜĞÜNÜN 21. MADDESİ 2. FIKRASINA GÖRE İTİRAZ).

Yetkili denetim dairesine şikâyette bulunma hakkı

Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün ihlal edilmesi durumunda, ilgililer, bilhassa mutat meskenlerinin bulunduğu üye devlette bir denetim dairesi, kendi işyeri veya iddia edilen ihlalin bulunulduğu yer nezdinde şikâyette bulunma hakkına sahip olurlar. Şikâyet etme hakkı diğer idari veya adli hukuk yollarına halel getirmez.

Verilerin taşınabilirliği hakkı

Verdiğiniz onay esas alınarak ya da bir sözleşmenin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak otomatik olarak işleme aldığımız verilerin size veya üçüncü bir şahsa makine tarafından okunabilir biçimde teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin sorumlu başka bir kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğunda gerçekleşir.

SSL veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedeniyle ve bize web sitesi operatörü olarak gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletilmesini korumak için bu sayfa SSL veya TLS şifrelemesi kullanır.  Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" yerine "https: //" olarak değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden fark edebilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgilendirme, Silme ve Düzeltme

Yürürlükte bulunan yasal hükümler çerçevesinde saklanan kişisel verileriniz, kökeni ve alıcısı ve veri işleme amacı ile ilgili bilgiler ve verilerin işlenme amacı hakkında her daim ücretsiz bilgi edinme ve icabında işbu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız olması hâlinde, künyede belirtilen adresten bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

İşleme alma işlemini kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkına sahipsiniz. Künye ile verilen adresten istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. İşleme alma işlemini kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

• Bizde saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız olur. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

• Kişisel verilerinizin işlenmesi yasadışı bir şekilde gerçekleşmişse / gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.

• Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal hak taleplerini yerine getirmeniz, savunmanız veya iddia etmeniz gerekiyorsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkınız vardır.

• Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca itirazda bulunmuş olmanız durumunda, sizin çıkarlarınız ile kendi çıkarlarımız arasında bir değerlendirme gerçekleştirilmelidir. Kimin menfaatlerinin haklardan daha ağır bastığı belli değilse, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkınız vardır.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - depolanması dışında - yalnızca sizin izninizle veya yasal talepleri iddia etmek, kullanmak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli bir kamu yararı nedeniyle işleme alınabilirler.

 

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi için baskı yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına itiraz ediyoruz. Sayfa operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi reklam bilgilerinin istenmeden gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. İşbu web sitesi üzerinde verilerin toplanması

Çerezler

Web sitemizde "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza zarar vermez. Bir oturum süresi boyunca (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda geçici olarak depolanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler siz silene ya da web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda kalır. Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf çerezleri de cihazınıza kaydedilebilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmanıza olanak tanır. Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini gerçekleştirmek için (gerekli çerezler) veya ihtiyacınız olan belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi için işlevsel çerezler) sağlamak veya web sitesini optimize etmek (örneğin web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler, başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca depolanırlar. Web sitesi operatörü, teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş hizmet sunumu için çerezleri depolamak konusunda meşru bir çıkarı vardır. Çerezlerin depolanmasına onay verilmişse, ilgili çerezlerin saklanması sadece bu rıza temelinde gerçekleşir (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi); verilen onay her daim iptal edilebilir. Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca tek tek durumlarda çerezlere izin verebilecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler veya analiz amaçlı kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı bağlamında sizi ayrı ayrı bilgilendireceğiz ve gerekirse onay vereceğiz.

 

 

Borlabs tanımlama bilgileriyle tanımlama bilgisi izni

Web sitemiz, belirli çerezlerin tarayıcınızda depolanması için onayınızı almak ve bunları veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Borlabs Cookie'nin çerez onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı: Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (aşağıda Borlabs olarak adlandırılmıştır).

Web sitemize girdiğinizde, tarayıcınıza verdiğiniz iznin veya bu iznin iptalinin kaydedildiği bir Borlabs çerezi kaydedilir. Bu veriler Borlabs Cookie sağlayıcısına aktarılmaz.

Kaydedilen veriler, siz bizden silmemizi isteyene veya Borlabs Cookie kendi silene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama süreleri bundan etkilenmez. Borlabs Cookie tarafından veri işlemeye ilişkin ayrıntılar, https: //de.borlAbsatzio/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie /  adresinde bulunabilir.

Borlabs tanımlama bilgisi onay teknolojisi, tanımlama bilgilerinin kullanımı için yasal olarak gerekli izni almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı Madde 6 Fıkra 1 Cümle 1 Harf c Temel Veri Koruma Yönetmeliği'dir.

 

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak bilgi toplar ve depolar. Bunlar:

• Tarayıcı türü ve sürümü

• Kullanılan işletim sistemi

• Yönlendiren URL

• Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı

• Sunucu talebinin saati

• IP Adresi

 

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu verilerin toplanması Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu ile meşru bir ilgiye sahiptir - bunun için sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

İletişim formu

İletişim formunu kullanarak bize soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebi işleme koymak ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. İzniniz olmadan bu verileri aktarmayacağız.

Bu verilerin işleme alınması, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olması durumunda, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası b bendi uyarınca gerçekleştirilir. Diğer tüm durumlarda, işleme alma işlemi, bize yöneltilen soruların etkin bir şekilde işlenmesine (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya sorgulanması hâlinde verdiğiniz onayla (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) meşru menfaatimize dayanır. İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, depolamaya verdiğiniz izni iptal edinceye veya veri depolama amacınız artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalırlar. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri – bundan etkilenmez.

 

 

E-posta, telefon veya faks yoluyla talep

Bize e-posta, telefon veya faks yoluyla ulaşırsanız, ondan kaynaklanan tüm kişisel veriler (ad, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Onayınız olmadan bu verileri aktarmayacağız.

Bu verilerin işleme alınması, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi çalışmaların gerçekleştirilmesi için gerekli olması durumunda, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası b bendi uyarınca gerçekleştirilir. Diğer tüm durumlarda, işleme alma işlemi, bize yöneltilen soruların etkin bir şekilde işlenmesine (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya sorgulanması hâlinde verdiğiniz onayla (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) meşru menfaatimize dayanır.

İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, depolamaya verdiğiniz izni iptal edinceye veya veri depolama amacınız artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri – bundan etkilenmez.

5. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmeti işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, aşağıdakiler gibi çeşitli kullanım verileri alır: Sayfa görüntüleme sayısı, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kaynağı. Google, bu verileri ilgili kullanıcıya veya cihazına atanmış bir profilde özetleyebilir. Google Analytics, kullanıcının davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. Çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu analiz araçlarının kullanımı Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi esas alınarak gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay istenmişse (örn. Çerezlerin depolanmasına onay), işleme yalnızca Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi esas alınarak gerçekleştirilir; verilen onay her zaman iptal edilebilir.

IP Anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin Google tarafından ABD'ye gönderilmeden önce Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkeleri arasında kısaltılacağı anlamına gelir. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve istisnai durumlarda burada kısaltılır. Google, bu web sitesinin operatörü adına, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google'ın verilerinizi toplamasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma bildiriminde Google Analytics'te bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

 

Siparişin işleme alınması

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak yerine getirdik.

Google Analytics'teki demografik özellikler

Bu web sitesi, web sitesi ziyaretçilerine Google reklamcılık ağında uygun reklamları gösterebilmek için Google Analytics'in "demografik özellikleri" işlevini kullanır. Bu işlev, web sitesi ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi içeren raporların oluşturulmasına izin verir. Bu veriler, Google'dan ilgi alanına dayalı reklamcılık ve üçüncü taraf sağlayıcıların ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi Google hesabınızdaki reklam ayarları aracılığıyla istediğiniz zaman devre dışı bırakabilir veya genellikle "Veri toplamaya itiraz" noktasında gösterildiği gibi Google Analytics tarafından verilerinizin toplanmasını yasaklayabilirsiniz.

Depolama süresi

Google'da kullanıcılara ve etkinlik düzeyinde, çerezlere, kullanıcı kimliklerine (ör. Kullanıcı Kimliği) veya reklamcılık kimliklerine (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Ayrıntılar için aşağıdaki bağlantıya bakın: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

6. Eklentiler ve Araçlar

YouTube

Bu web sitesi, YouTube web sitesinden videolar içerir. Web sitesinin operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'un entegre olduğu web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir.

Ayrıca YouTube, cihazınızda çeşitli çerezler depolayabilir veya tanıma için benzer teknolojileri kullanabilir (örn. Cihaz parmak izi). Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistikleri toplamak, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılmaktadır.

Bu, Temel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 Paragraf 1 Harf f anlamında meşru bir menfaati temsil eder. Karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Temel Veri Koruma Yönetmeliği 6. Maddesi Paragraf 1 Harf a temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi, YouTube'un gizlilik politikasında şu adreste bulunabilir:

https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Google Web Yazı Tipleri

Bu sayfa, yazı tiplerinin düzgün görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler. Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google'a bu web sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiğini bildirir. Google web yazı tiplerinin kullanılması, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi esas alınarak gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü, web sitesinde yazı tipinin tek tip temsiline meşru bir menfaate sahiptir. Web sitesi operatörü hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay istenmişse (örn. Çerezlerin depolanmasına onay), işleme yalnızca Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi esas alınarak gerçekleştirilir; verilen onay her zaman iptal edilebilir. Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://developers.google.com/fonts/faq ve Google’in kişisel verilerin korunması hakkında açıklamada: https://policies.google.com/privacy?hl=de bulabilirsiniz.

 

Google Haritalar

Bu site, Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Bu web sitesi bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sayfanın sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Google Haritalar'ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimize hitap eden bir sunumunun yapılması ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulunmasını kolaylaştırmaktır. Bu husus Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi anlamında haklı bir menfaat teşkil etmektedir. İlgili bir onay istenmişse, sorgulama yalnızca Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi esas alınarak gerçekleştirilir; verilen onay her zaman iptal edilebilir. Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılır.

Kullanıcı verilerini işleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma bildiriminde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır.

Ayrıntılar burada bulunabilir:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms / ve

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs /.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

7. Sesli ve görüntülü konferans

Veri işleme

Müşterilerimizle iletişim kurmak için çevrimiçi konferans araçlarını kullanıyoruz. Kullandığımız araçlar aşağıda listelenmiştir. Bizimle internet üzerinden video veya sesli konferans aracılığıyla iletişim kurarsanız, kişisel verileriniz bizim ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından kaydedilecek ve işlenecektir.

Konferans araçları, araçları kullanmak için sağladığınız / kullandığınız tüm verileri (e-posta adresi ve / veya telefon numaranız) toplar. Konferans araçları aynı zamanda konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıcını ve bitişini (zamanı), katılımcı sayısını ve iletişim süreci (meta veriler) ile bağlantılı olarak diğer "bağlam bilgilerini" işler.

Ayrıca, aracın sağlayıcısı, çevrimiçi iletişimi gerçekleştirmek için gereken tüm teknik verileri işler. Bu, özellikle IP adreslerini, MAC adreslerini, cihaz kimliklerini, cihaz tipini, işletim sistemi tipini ve versiyonunu, istemci versiyonunu, kamera tipini, mikrofonu veya hoparlörü ve ayrıca bağlantı tipini içerir.

Araç içinde içerik değiş tokuş edilirse, yüklenirse veya başka bir şekilde kullanıma sunulursa, aynı zamanda araç sağlayıcısının sunucusunda da saklanır. Bu tür içerikler, özellikle bulut kayıtları, sohbet / anlık mesajlar, sesli mesajlar, yüklenen fotoğraflar ve videolar, dosyalar, beyaz tahtalar ve hizmet kullanılırken paylaşılan diğer bilgileri içerir.

Kullanılan araçların veri işleme işlemleri üzerinde tam etkiye sahip olmadığımızı lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının şirket politikasına dayanmaktadır. Konferans araçlarıyla veri işleme hakkında daha fazla bilgi, bu metnin altında listelediğimiz, kullanılan araçların veri koruma beyanlarında bulunabilir.

Amaç ve yasal dayanak

Konferans araçları, muhtemel veya mevcut sözleşme ortaklarıyla iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetler sunmak için kullanılır (Temel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 1 Cümle 1 Harf b). Ayrıca, araçların kullanımı genel olarak bizimle veya şirketimizle iletişimi basitleştirmeye ve hızlandırmaya hizmet eder (Temel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesi Paragraf 1 Harf f anlamında meşru menfaat). Onay talep edilmişse, ilgili araçlar bu izne dayalı olarak kullanılır; izin, gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda geri alınabilir.

Depolama süresi

Doğrudan tarafımızdan video ve konferans araçlarıyla toplanan veriler, bizden bunları silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi talep ettiğinizde veya veri saklama amacı artık geçerli olmadığında sistemlerimizden silinecektir. Kaydedilen çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için, lütfen doğrudan konferans araçlarının sağlayıcılarıyla iletişime geçin.

Kullanılan konferans araçları

Aşağıdaki konferans araçlarını kullanıyoruz:

 

TeamViewer

TeamViewer kullanıyoruz. Sağlayıcı: TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen.

Veri işleme ile ilgili ayrıntılar TeamViewer veri koruma beyanında bulunabilir:

https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Sipariş işleme için bir sözleşmenin imzalanması

TeamViewer sağlayıcısı ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve TeamViewer'ı kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

 

GoToMeeting

GoToMeeting kullanıyoruz. Sağlayıcı: LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, ABD'dir.

Veri işleme ile ilgili ayrıntılar GoToMeeting veri koruma beyanında bulunabilir:

https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır.

Ayrıntılar burada bulunabilir:

https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf .

Sipariş işleme için bir sözleşmenin imzalanması

GoToMeeting sağlayıcısı ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve GoToMeeting'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

 

TEAMS

Emons telefon konferansları, video konferansları ve online konferansları için „Microsoft Teams“ kullanmaktadır. „Microsoft Teams“ Microsoft Corporation‘un servisidir.

“Mircosoft Teams” ile dolaysız bağlantılı olan bilgi işlemlerinin sorumlusu Emons nakliye Ltd. Şirketi dir.

Not: „Microsoft Teams“ in internet sayfasını açarsanız, bilgi işlemlerin sorumlusu sağlayıcıdır. İnternet sayfasını ancak „Microsoft Teams“ in programını indirmek için açmanız lazım. „Microsoft-Teams“ uygulaması kullanmak istemiyorsanız veya kullanamıyorsanız, „Microsoft-Teams“ i tarayıcı üzerinden de kullanabilirsiniz. Bu hizmet de „Microsoft-Teams“ in internet sayfasından verilmektedir.

„Microsoft-Teams” i kullanınca çeşitli veri türleri işlenmektedir. Bu verilerin kapsamı sizin online konferanslarına katılmadan önce veya katılırken verdiğiniz bilgilere bağlıdır.

Aşağıdaki kişisel veriler işlemin konıusudur:

  • Kullanıcı verileri: Gösterilen isim, email adresi, profil kesiti (gönüllü veri), tercih edilen dil
  • Meta verileri: Tarih, saat, konferansın kullanıcı kimliği, telefon numarası, yer, ses ve video verimleri
  • Gerektiğinde online konferansında chat fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu açıdan sizin yaptığınız tekst bilgileri online konferansında gösterilebilmek için işlenecektir.
  • Video gösterimi ve ses sunumunu mümkün kılmak için konferans boyunca kullanım aletinin mikrofonunun veya video kamerasının verileri işlenecektir. Kamera veya mikrofonu her an „Microsoft Teams“ aplikasyonu ile kapatıp kestirebilirsiniz.

Biz „Microsoft Teams“ i online konferansları düzeltmek için kullanıyoruz. Eğer online konferansları kaydetmek istiyorsak size konferans öncesi açık bir şekilde haber vereceğiz ve gereği kadar sizden onayı rica ederiz. „Microsoft Teams“ kullanırken chatlerin içeriği kaydetilecektir. Chatlerde kullanıcı tarafınden paylaşılan verileri kullanıcının OneDrive for Business kontosunda kaydetilmektedir. Kullanıcı tarafından bir kanalda paylaşılan veriler ekibin SharePoint internet sitesinde kaydedilmektedir.

 

Microsoft Corporation un bilgi korunması hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki internet sayfalarında bulabilirsiniz:

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

https://www.microsoft.com/de-de/trust-center

 

Biz online konferanslarının etkin bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu haklı çıkarımızdır (Alman veri koruma düzenlemesinin 6. Maddenin 1. Fıkrası 1. Bent)

 

Sosyal ağlar üzerinden veri işleme

Sosyal ağlarda herkese açık profiller sağlıyoruz. Kullandığımız bireysel sosyal ağlar aşağıda bulunabilir. Facebook, Google+ vb. Gibi sosyal ağlar, web sitelerini veya entegre sosyal medya içeriğine (örn. beğeni butonları veya reklam afişleri gibi) sahip bir web sitesini ziyaret ederseniz, kullanıcı davranışınızı genel olarak kapsamlı bir şekilde analiz edebilir. Sosyal medya varlıklarımızı ziyaret ederek, veri korumayla ilgili sayısız işleme süreci tetiklenir. Detaylı olarak:

Sosyal medya hesabınıza giriş yaptıysanız ve sosyal medya varlığımızı ziyaret ederseniz, sosyal medya portalinin operatörü bu ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bununla birlikte, giriş yapmadıysanız veya ilgili sosyal medya portalinde bir hesabınız yoksa belirli koşullar altında kişisel verileriniz de kaydedilebilir. Bu durumda, bu veriler, örneğin, son cihazınızda depolanan çerezler kullanılarak veya IP adresinizi kaydederek toplanır. Bu şekilde toplanan veriler sayesinde sosyal medya portallerinin operatörleri, tercihlerinin ve ilgi alanlarının saklandığı kullanıcı profilleri oluşturabilir. Bu şekilde, ilgi alanına dayalı reklamcılık, ilgili sosyal medya varlığının içinde ve dışında görüntülenebilir. İlgili sosyal ağda bir hesabınız varsa, ilgi alanına dayalı reklamcılık, şu anda ya da önceden oturum açtığınız tüm cihazlarda görüntülenebilir. Ayrıca sosyal medya portallerindeki tüm işleme süreçlerini izleyemeyeceğimizi lütfen dikkate alın. Sağlayıcıya bağlı olarak, sosyal medya portallerinin operatörleri tarafından başka işlem işlemleri de gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar ilgili sosyal medya portallerinin kullanım ve verilerin korunması hükümlerinde bulunabilir.

Yasal dayanak

Sosyal medya yayınlarımız, İnternet'te mümkün olan en geniş yayını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu meyanda Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi anlamında meşru bir menfaat söz konusudur. Sosyal ağlar tarafından başlatılan analiz süreçleri, sosyal ağların operatörleri tarafından belirtilmesi gereken farklı yasal dayanaklara dayanabilir (örn. Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi anlamında verilecek onay).

Sorumlu ve hakların iddia edilmesi

Sosyal medya sitelerimizden birini (örn. Facebook) ziyaret ederseniz, sosyal medya platformunun operatörü ile birlikte, bu ziyaret sırasında tetiklenen veri işleme süreçlerinden biz sorumluyuz. Haklarınızı (bilgi, düzeltme, silme, işleme işleminin kısıtlanması, veri taşınabilirliği ve şikâyet) prensip olarak hem bizim hem ilgili sosyal medya portalinin operatörü (örn. Facebook) karşısında iddia edebilirsiniz. Lütfen sosyal medya portali operatörleri ile paylaşılan sorumluluğa rağmen, sosyal medya portallerinin veri işleme süreçleri üzerinde tam bir etkiye sahip olmadığımızı dikkate alın. İmkânlarımız büyük ölçüde ilgili sağlayıcının şirket politikasına bağlıdır.

Depolama süresi

Sosyal medya sunumu aracılığıyla doğrudan tarafımızdan toplanan veriler, depolama amaçlarının geçerliliği ortadan kalktığı anda sistemlerimizden silinecek, sizden bunları silmemizi, depolamaya verdiğiniz izni iptal etmenizi veya veri depolamanın amacını artık geçersiz kılmanızı istiyoruz. Kaydedilen çerezler siz silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - bundan etkilenmezler. Sosyal ağ operatörleri tarafından kendi amaçları için kaydedilen verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için, lütfen doğrudan sosyal ağların operatörleriyle iletişime geçin (örn. kişisel verilerin korunması hakkında açıklama, bkz. aşağıda).

Ayrıntılı olarak sosyal ağlar

Facebook

Bir Facebook profilimiz var. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır. Facebook'a göre, toplanan veriler ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır.

Facebook ile verilerin işlenmesi esnasında (denetleyici eki) müşterek sorumluluk hakkında bir anlaşma akdettik. Bu anlaşma, Facebook hayran sayfamızı ziyaret ettiğinizde biz veya Facebook'un hangi veri işleme işlemlerinden sorumlu olduğunu belirler. Bu anlaşmayı aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Reklam ayarlarınızı kullanıcı hesabınızdan bağımsız olarak yapabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın ve giriş yapın:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Ayrıntılar için Facebook’un kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamasına bakın:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Instagram'da bir profilimiz var. Sağlayıcı Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD'dir. Kişisel verilerinizi nasıl ele aldıklarına ilişkin ayrıntıları Instagram'ın kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamasında bulabilirsiniz: https://help.instagram.com/519522125107875

XING

XING'de bir profilimiz var. Sağlayıcı NEW WORK SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya. Kişisel verilerinizi nasıl ele aldıklarına ilişkin ayrıntıları XING'in kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamada bulabilirsiniz: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

YouTube

YouTube'da bir profilimiz mevcut. Sağlayıcı, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar, YouTube'un veri koruma beyanında bulunabilir:

https://policies.google.com/privacy?hl=de .