1. Bir bakışta verilerin korunması

Genel Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Verilerin korunması konusunda ayrıntılı bilgiyi bu metnin altında bulunan kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamada bulabilirsiniz.

İşbu web sitesi üzerinde verilerin toplanması

İşbu web sitesi üzerinden verilerin toplanmasından kim sorumlu?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Kendisinin iletişim bilgilerini bu web sitesinin künye sayfasından edinebilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verileriniz bir taraftan sizin bize verdiğiniz bilgilerle toplanır. Bu toplama işleminde, iletişim formuna girdiğiniz veriler söz konusu olabilir. IT sistemlerimiz aracılığıyla web sitemizi ziyaret ettiğinizde diğer veriler otomatik olarak veya sizin onayınızla toplanır. Bu öncelikle teknik verilerdir (örn. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa saat kaçta eriştiğiniz). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak kaydedilir.

 

Verilerinizi ne amaçla kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin doğru bir şekilde sağlandığından emin olmak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle analiz programları olarak adlandırılan programlarla gerçekleştirilir. Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgiyi, aşağıda bulunan kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamadan edinebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle analiz programları olarak adlandırılan programlarla gerçekleştirilir. Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgiyi, aşağıda bulunan kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamadan edinebilirsiniz.

2. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgiler

Verilerin Korunması

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamaya uygun olarak ele alırız. Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak teşhis edilebileceğiniz verilerdir. Bu kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklama, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığını da açıklar.
İnternet üzerinden veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verileri üçüncü taraf erişiminden tamamen korumak mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında bilgi

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:
Emons Spedition GmbH
Poll-Vingster Straße 107a
51105 Köln Almanya
Telefon: +49 221 98351-0
E-posta: zentrale@emons.de
Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte, kişisel verilerin (ör. isimler, e-posta adresleri veya benzeri) işlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Yasalarca şart koşulan veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi tayin ettik.

Manuel Bohé Concepture GmbH Erlenstr. 13 77815 Bühl/Baden Almanya

Telefon: +49 (0) 7223/808479-0

E-posta: datenschutzbeauftragter@emons.de

Veri işleme konusundaki vermiş olduğunuz onayın iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca vereceğiniz açık onayla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. İptal işleminden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Özel durumlarda ve doğrudan reklamlarda veri toplamaya itiraz etme hakkı (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 21. maddesi)

ŞAYET VERİ İŞLEME İŞLEMİ AVRUPA BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL TÜZÜĞÜNÜN 6. MADDESİ 1. FIKRASI E VEYA F BENDİ ESAS ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYORSA, ÖZEL DURUMUNUZ DOLAYISIYLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ ALEYHİNE İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİP OLURSUNUZ; BU HUSUS, BU HÜKÜMLERE DAYALI OLAN PROFİLLEME İŞLEMİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. BİR İŞLEME İŞLEMİNİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK HAKKINDA BİLGİYİ, İŞBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMADAN EDİNEBİLİRSİNİZ. İTİRAZDA BULUNMANIZ DURUMUNDA, MENFAATLERİNİZE, HAKLARINIZA VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZE AĞIR BASAN VE İŞLEMEMİZ İÇİN KORUNMAYA DEĞER ZORUNLU NEDENLERİ ISPATLAMAMIZ VEYA İŞLEMEMİZ HUKUKİ HAKLARIN İDDİA EDİLMESİNE, UYGULANMASINA VEYA SAVUNULMASINA YARIYORSA (AVRUPA BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL TÜZÜĞÜNÜN 21. MADDESİ 1. FIKRASI), İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEME ALMAYIZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM VERMEK İÇİN İŞLENMESİ DURUMUNDA, HER ZAMAN İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜRDEN REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİ HAKKINDA İTİRAZDA BULUMA HAKKINA SAHİPSİNİZ; AYNI HUSUS İŞBU DOĞRUDAN REKLAMLA BAĞLANTILI OLMASI HÂLİNDE PROFİLLEME İŞLEMİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZDA BULUNMANIZ DURUMUNDA, KİŞİSEL VERİLERİNİZ BUNDAN SONRA DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAZLAR (AVRUPA BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL TÜZÜĞÜNÜN 21. MADDESİ 2. FIKRASINA GÖRE İTİRAZ).

 

Yetkili denetim dairesine şikâyette bulunma hakkı

 

Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün ihlal edilmesi durumunda, ilgililer, bilhassa mutat meskenlerinin bulunduğu üye devlette bir denetim dairesi, kendi işyeri veya iddia edilen ihlalin bulunulduğu yer nezdinde şikâyette bulunma hakkına sahip olurlar. Şikâyet etme hakkı diğer idari veya adli hukuk yollarına halel getirmez.

Verilerin taşınabilirliği hakkı

Verdiğiniz onay esas alınarak ya da bir sözleşmenin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak otomatik olarak işleme aldığımız verilerin size veya üçüncü bir şahsa makine tarafından okunabilir biçimde teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin sorumlu başka bir kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğunda gerçekleşir.

SSL veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedeniyle ve bize web sitesi operatörü olarak gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletilmesini korumak için bu sayfa SSL veya TLS şifrelemesi kullanır.  Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http: //” yerine “https: //” olarak değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden fark edebilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

 

Bilgilendirme, Silme ve Düzeltme

Yürürlükte bulunan yasal hükümler çerçevesinde saklanan kişisel verileriniz, kökeni ve alıcısı ve veri işleme amacı ile ilgili bilgiler ve verilerin işlenme amacı hakkında her daim ücretsiz bilgi edinme ve icabında işbu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız olması hâlinde, künyede belirtilen adresten bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

İşleme alma işlemini kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkına sahipsiniz. Künye ile verilen adresten istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. İşleme alma işlemini kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Bizde saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız olur. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasadışı bir şekilde gerçekleşmişse / gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal hak taleplerini yerine getirmeniz, savunmanız veya iddia etmeniz gerekiyorsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkınız vardır.
  • Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca itirazda bulunmuş olmanız durumunda, sizin çıkarlarınız ile kendi çıkarlarımız arasında bir değerlendirme gerçekleştirilmelidir. Kimin menfaatlerinin haklardan daha ağır bastığı belli değilse, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkınız vardır.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – depolanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal talepleri iddia etmek, kullanmak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli bir kamu yararı nedeniyle işleme alınabilirler.

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi için baskı yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına itiraz ediyoruz. Sayfa operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi reklam bilgilerinin istenmeden gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

3. İşbu web sitesi üzerinde verilerin toplanması

Çerezler

Web sitemizde “çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza zarar vermez. Bir oturum süresi boyunca (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda geçici olarak depolanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler siz silene ya da web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda kalır. Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf çerezleri de cihazınıza kaydedilebilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmanıza olanak tanır. Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini gerçekleştirmek için (gerekli çerezler) veya ihtiyacınız olan belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi için işlevsel çerezler) sağlamak veya web sitesini optimize etmek (örneğin web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler, başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca depolanırlar. Web sitesi operatörü, teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş hizmet sunumu için çerezleri depolamak konusunda meşru bir çıkarı vardır. Çerezlerin depolanmasına onay verilmişse, ilgili çerezlerin saklanması sadece bu rıza temelinde gerçekleşir (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi); verilen onay her daim iptal edilebilir. Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca tek tek durumlarda çerezlere izin verebilecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler veya analiz amaçlı kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı bağlamında sizi ayrı ayrı bilgilendireceğiz ve gerekirse onay vereceğiz.

 

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak bilgi toplar ve depolar. Bunlar:

 

  • Tarayıcı türü ve sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu talebinin saati
  • IP Adresi

 

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu verilerin toplanması Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu ile meşru bir ilgiye sahiptir – bunun için sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

 

İletişim formu

İletişim formunu kullanarak bize soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebi işleme koymak ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. İzniniz olmadan bu verileri aktarmayacağız.

Bu verilerin işleme alınması, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olması durumunda, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası b bendi uyarınca gerçekleştirilir. Diğer tüm durumlarda, işleme alma işlemi, bize yöneltilen soruların etkin bir şekilde işlenmesine (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya sorgulanması hâlinde verdiğiniz onayla (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) meşru menfaatimize dayanır. İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, depolamaya verdiğiniz izni iptal edinceye veya veri depolama amacınız artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalırlar. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – bundan etkilenmez.

 

E-posta, telefon veya faks yoluyla talep

Bize e-posta, telefon veya faks yoluyla ulaşırsanız, ondan kaynaklanan tüm kişisel veriler (ad, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Onayınız olmadan bu verileri aktarmayacağız.

Bu verilerin işleme alınması, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi çalışmaların gerçekleştirilmesi için gerekli olması durumunda, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası b bendi uyarınca gerçekleştirilir. Diğer tüm durumlarda, işleme alma işlemi, bize yöneltilen soruların etkin bir şekilde işlenmesine (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya sorgulanması hâlinde verdiğiniz onayla (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) meşru menfaatimize dayanır.

İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, depolamaya verdiğiniz izni iptal edinceye veya veri depolama amacınız artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – bundan etkilenmez.

 

4. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmeti işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, aşağıdakiler gibi çeşitli kullanım verileri alır: Sayfa görüntüleme sayısı, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kaynağı. Google, bu verileri ilgili kullanıcıya veya cihazına atanmış bir profilde özetleyebilir. Google Analytics, kullanıcının davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. Çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu analiz araçlarının kullanımı Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi esas alınarak gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay istenmişse (örn. Çerezlerin depolanmasına onay), işleme yalnızca Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi esas alınarak gerçekleştirilir; verilen onay her zaman iptal edilebilir.

IP Anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin Google tarafından ABD’ye gönderilmeden önce Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkeleri arasında kısaltılacağı anlamına gelir. Tam IP adresi yalnızca ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve istisnai durumlarda burada kısaltılır. Google, bu web sitesinin operatörü adına, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google’ın verilerinizi toplamasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma bildiriminde Google Analytics’te bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Siparişin işleme alınması

 

 

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak yerine getirdik.

Google Analytics’teki demografik özellikler

Bu web sitesi, web sitesi ziyaretçilerine Google reklamcılık ağında uygun reklamları gösterebilmek için Google Analytics’in “demografik özellikleri” işlevini kullanır. Bu işlev, web sitesi ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi içeren raporların oluşturulmasına izin verir. Bu veriler, Google’dan ilgi alanına dayalı reklamcılık ve üçüncü taraf sağlayıcıların ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi Google hesabınızdaki reklam ayarları aracılığıyla istediğiniz zaman devre dışı bırakabilir veya genellikle “Veri toplamaya itiraz” noktasında gösterildiği gibi Google Analytics tarafından verilerinizin toplanmasını yasaklayabilirsiniz.

Depolama süresi

Google’da kullanıcılara ve etkinlik düzeyinde, çerezlere, kullanıcı kimliklerine (ör. Kullanıcı Kimliği) veya reklamcılık kimliklerine (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Ayrıntılar için aşağıdaki bağlantıya bakın: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

Google reklamları

Web sitesi operatörü Google reklamları kullanmaktadır. Google Ads, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dan bir çevrimiçi reklam programıdır. Google reklamları, kullanıcı Google ile belirli anahtar kelimeler giriyorsa (anahtar kelime hedefleme) Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam görüntülememizi sağlar. Ayrıca, hedeflenen reklamlar Google’da bulunan kullanıcı verilerine (ör. Yer verileri ve ilgi alanları) (hedef grup hedefleme) göre görüntülenebilir. Biz web sitesi operatörü olarak bu verileri örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın gösterilmesine ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalara yol açtığını analiz ederek nicel olarak değerlendirebiliriz. Google reklamlarının kullanılması, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi esas alınarak gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü, ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlamak konusunda meşru bir menfaate sahiptir.

 

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme’yi kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google dönüşüm izleme sayesinde Google ve kullanıcının belirli işlemleri yapıp yapmadığını anlayabiliriz. Bu sayede örneğin web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler dönüşüm istatistiklerini derlemek için kullanılır. Reklamlarımızı tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi işlemleri gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz hiçbir bilgi almıyoruz. Google ise bizzat tanımlama için çerezleri veya karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerini kullanır. Google dönüşüm izlemesinin kullanılması, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi esas alınarak gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay istenmişse (örn. Çerezlerin depolanmasına onay), işleme yalnızca Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi esas alınarak gerçekleştirilir; verilen onay her zaman iptal edilebilir.

Google dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma düzenlemelerinde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

5. Eklentiler ve Araçlar

Google Web Yazı Tipleri

Bu sayfa, yazı tiplerinin düzgün görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler. Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google’a bu web sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiğini bildirir. Google web yazı tiplerinin kullanılması, Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi esas alınarak gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü, web sitesinde yazı tipinin tek tip temsiline meşru bir menfaate sahiptir. Web sitesi operatörü hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay istenmişse (örn. Çerezlerin depolanmasına onay), işleme yalnızca Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi esas alınarak gerçekleştirilir; verilen onay her zaman iptal edilebilir. Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://developers.google.com/fonts/faq ve Google’in kişisel verilerin korunması hakkında açıklamada: https://policies.google.com/privacy?hl=de bulabilirsiniz.

 

Google Haritalar

Bu web sitesi bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google Haritalar’ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sayfanın sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimize hitap eden bir sunumunun yapılması ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulunmasını kolaylaştırmaktır. Bu husus Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi anlamında haklı bir menfaat teşkil etmektedir. İlgili bir onay istenmişse, sorgulama yalnızca Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi esas alınarak gerçekleştirilir; verilen onay her zaman iptal edilebilir. Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılır.

Kullanıcı verilerini işleme hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma bildiriminde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

6. e-Ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca hukuki ilişkinin (envanter verileri) oluşturulması, içeriği veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu husus, verilerin işlenmesinin bir sözleşmeyi veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesine izin veren Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğünün 6. maddesi 1. fıkrası b bendi esas alınarak gerçekleştirilir. İşbu web sitesinin kullanılması hakkındaki kişisel verileri (kullanım verileri), kullanıcıya hizmetten yararlanmasını mümkün kılmak veya faturalandırmak amacıyla gerekli olması durumunda toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisi sona erdikten sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

 

7. Şirkete Ait Hizmetler

Başvuru sahiplerine ait verilerin işlenmesi

Size, bize başvurma fırsatını sunmaktayız (örn. e-posta, posta yoluyla veya çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla). Aşağıda, başvuru sürecinin bir parçası olarak toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımının yürürlükteki verilerin korunması kanununa ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak yapılmasını ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulacağını garanti ediyoruz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz, bir iş ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu sürece ilişkili kişisel verilerinizi (örn. irtibat ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri bağlamında alınan notlar vb.) işleyeceğiz. Bunun yasal dayanağı, Alman yasalarına göre yeni Alman Federal Veri Koruma Kanunu’nun 26. maddesi (istihdam ilişkisinin başlatılması), Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası b bendi (genel sözleşme başlangıcı) ve – bir onay vermiş olmanız durumunda – Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası a bendidir. Verdiğiniz onay her zaman iptal edilebilir. Kişisel verileriniz şirketimizde sadece başvurunuzu işleme koyan kişilere aktarılacaktır. Başvurunun başarılı olması hâlinde, tarafınızca sunulan bilgiler yeni Alman Federal Veri Koruma Kanunu’nun 26. Maddesi ve Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası b bendi esas alınarak, istihdam ilişkisinin gerçekleştirilmesi amacıyla bilgi işlem sistemlerimizde depolanırlar.

 

Verilerin muhafaza süresi

Size bir iş teklifinde bulunamazsak, siz bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, tarafınızca iletilen verileri haklı menfaatlerimize dayanarak (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi), başvuru sürecinin (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) sona ermesinden itibaren 6 aya kadar şirketimizde muhafaza etme hakkımızı saklı tutarız. Daha sonra veriler silinir ve fiziksel başvuru belgeleri imha edilir. Depolama, özellikle hukuki bir ihtilaf durumunda doğrulama amaçlarına hizmet eder. Verilerin 6 aylık süre dolduktan sonra gerekli olacağı görülebiliyorsa (örneğin, yaklaşmakta olan veya yasal bir anlaşmazlık nedeniyle) silme işlemi yalnızca daha fazla depolama amacı ortadan kalkarsa gerçekleşir. Daha uzun süre depolama, uygun muvafakatinizi verdiyseniz (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) veya silinmeyi önlemek için yasal saklama yükümlülükleri varsa da gerçekleştirilebilir.

 

Başvuru havuzuna dâhil edilme

Size bir iş teklifi sunmazsak, başvuru havuzumuza dâhil edilme imkânınız olabilir. Kabul durumunda, başvuru ile ilgili tüm belge ve bilgiler, uygun işlerde sizinle iletişim kurmak için başvuru havuzuna aktarılacaktır. Başvuru havuzuna giriş sadece sizin açık rızanıza dayanmaktadır (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi). Onayın verilmesi isteğe bağlıdır ve devam eden başvuru süreci ile hiçbir ilişkisi yoktur. İlgili kişi rızasını istediği zaman geri çekebilir. Bu durumda, yasal saklama nedenleri olmadıkça, başvuran havuzundaki veriler geri alınamaz bir şekilde silinecektir. Başvuru havuzundan alınan veriler, onay verildikten sonra en geç iki yıl içinde geri alınamaz bir şekilde silinecektir.

Sosyal Medya Yayınlarımız

 

Sosyal ağlar üzerinden veri işleme

Sosyal ağlarda herkese açık profiller sağlıyoruz. Kullandığımız bireysel sosyal ağlar aşağıda bulunabilir. Facebook, Google+ vb. Gibi sosyal ağlar, web sitelerini veya entegre sosyal medya içeriğine (örn. beğeni butonları veya reklam afişleri gibi) sahip bir web sitesini ziyaret ederseniz, kullanıcı davranışınızı genel olarak kapsamlı bir şekilde analiz edebilir. Sosyal medya varlıklarımızı ziyaret ederek, veri korumayla ilgili sayısız işleme süreci tetiklenir. Detaylı olarak:

 

 

Sosyal medya hesabınıza giriş yaptıysanız ve sosyal medya varlığımızı ziyaret ederseniz, sosyal medya portalinin operatörü bu ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bununla birlikte, giriş yapmadıysanız veya ilgili sosyal medya portalinde bir hesabınız yoksa belirli koşullar altında kişisel verileriniz de kaydedilebilir. Bu durumda, bu veriler, örneğin, son cihazınızda depolanan çerezler kullanılarak veya IP adresinizi kaydederek toplanır. Bu şekilde toplanan veriler sayesinde sosyal medya portallerinin operatörleri, tercihlerinin ve ilgi alanlarının saklandığı kullanıcı profilleri oluşturabilir. Bu şekilde, ilgi alanına dayalı reklamcılık, ilgili sosyal medya varlığının içinde ve dışında görüntülenebilir. İlgili sosyal ağda bir hesabınız varsa, ilgi alanına dayalı reklamcılık, şu anda ya da önceden oturum açtığınız tüm cihazlarda görüntülenebilir. Ayrıca sosyal medya portallerindeki tüm işleme süreçlerini izleyemeyeceğimizi lütfen dikkate alın. Sağlayıcıya bağlı olarak, sosyal medya portallerinin operatörleri tarafından başka işlem işlemleri de gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar ilgili sosyal medya portallerinin kullanım ve verilerin korunması hükümlerinde bulunabilir.

 

Yasal dayanak

Sosyal medya yayınlarımız, İnternet’te mümkün olan en geniş yayını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu meyanda Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası f bendi anlamında meşru bir menfaat söz konusudur. Sosyal ağlar tarafından başlatılan analiz süreçleri, sosyal ağların operatörleri tarafından belirtilmesi gereken farklı yasal dayanaklara dayanabilir (örn. Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Genel Tüzüğü’nün 6. maddesi 1. fıkrası a bendi anlamında verilecek onay).

 

Sorumlu ve hakların iddia edilmesi

Sosyal medya sitelerimizden birini (örn. Facebook) ziyaret ederseniz, sosyal medya platformunun operatörü ile birlikte, bu ziyaret sırasında tetiklenen veri işleme süreçlerinden biz sorumluyuz. Haklarınızı (bilgi, düzeltme, silme, işleme işleminin kısıtlanması, veri taşınabilirliği ve şikâyet) prensip olarak hem bizim hem ilgili sosyal medya portalinin operatörü (örn. Facebook) karşısında iddia edebilirsiniz. Lütfen sosyal medya portali operatörleri ile paylaşılan sorumluluğa rağmen, sosyal medya portallerinin veri işleme süreçleri üzerinde tam bir etkiye sahip olmadığımızı dikkate alın. İmkânlarımız büyük ölçüde ilgili sağlayıcının şirket politikasına bağlıdır.

 

Depolama süresi

Sosyal medya sunumu aracılığıyla doğrudan tarafımızdan toplanan veriler, depolama amaçlarının geçerliliği ortadan kalktığı anda sistemlerimizden silinecek, sizden bunları silmemizi, depolamaya verdiğiniz izni iptal etmenizi veya veri depolamanın amacını artık geçersiz kılmanızı istiyoruz. Kaydedilen çerezler siz silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – bundan etkilenmezler. Sosyal ağ operatörleri tarafından kendi amaçları için kaydedilen verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için, lütfen doğrudan sosyal ağların operatörleriyle iletişime geçin (örn. kişisel verilerin korunması hakkında açıklama, bkz. aşağıda).

 

Ayrıntılı olarak sosyal ağlar

Facebook

Bir Facebook profilimiz var. Sağlayıcı Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD’dir. Facebook, AB-ABD Gizlilik Kalkanı’na göre sertifikalandırılmıştır. Facebook ile verilerin işlenmesi esnasında (denetleyici eki) müşterek sorumluluk hakkında bir anlaşma akdettik. Bu anlaşma, Facebook hayran sayfamızı ziyaret ettiğinizde biz veya Facebook’un hangi veri işleme işlemlerinden sorumlu olduğunu belirler. Bu anlaşmayı aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Reklam ayarlarınızı kullanıcı hesabınızdan bağımsız olarak yapabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın ve giriş yapın:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Ayrıntılar için Facebook’un kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamasına bakın:

https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Instagram

Instagram’da bir profilimiz var. Sağlayıcı Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD’dir. Kişisel verilerinizi nasıl ele aldıklarına ilişkin ayrıntıları Instagram’ın kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamasında bulabilirsiniz: https://help.instagram.com/519522125107875

 

XING

XING’de bir profilimiz var. Sağlayıcı XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya. Kişisel verilerinizi nasıl ele aldıklarına ilişkin ayrıntıları XING’in kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamada bulabilirsiniz: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

Indeed

Indeed’de de bir profilimiz var. Sağlayıcı Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, İrlanda, CRO. Indeed’in kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamasında kişisel verilerinizi nasıl ele aldıklarına ilişkin ayrıntıları bulabilirsiniz: https://de.indeed.com/legal?hl=de

 

HeyJobs

HeyJobs’ta bir profilimiz var. Sağlayıcı HeyJobs GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin’dir. Kişisel verilerinizi nasıl ele aldıklarına ilişkin ayrıntıları HeyJobs’un kişisel verilerin korunması hakkındaki açıklamasında bulabilirsiniz: https://www.heyjobs.co/de– datenschutzerklaerung/?gclid=EAIaIQobChMIrduKsqz03AIVDM53Ch328weUEAAYASA AEgJe1vD_BwE